Abdullah Cevdet’in Ailevi Bir Meseleden Bahsettiği, Padişaha Gönderilen Mektubu

ʿAtebe-i felek-mertebe-i ḥażret-i hilāfet-penāhīye

Şevketlü kudretlü mehābetlü pādişāhımız, pādişāh-ı ʿālī-cāh efendimiz ḥażretlerine

Cenāb-ı Ḥaḳḳ ʿömr ü şān-ı şehriyārīlerini müzdād ve muvaffaḳiyyāt-ı ʿaẓīme ile mesʿūd ve dil-şād buyursun āmīn.

ʿĀcizleri sāye-i maʿārif-vāye-i tāc-dārīlerinde taḥṣīl-i ʿulūm ve fünūn itmiş ve yine o sāye-i bülend-pāyede ikmāl-i taḥṣīl ve kemālāt ile meşgūl olmak gibi bir niʿmet-i maʿneviyye ile tenaʿum bulunmuş olsam da Maʿmūretü’l-ʿazīz’de muteḳāʿidīn-i küttāb-ı ʿaskeriyyeden pederim Ḥācı ʿÖmer Efendi kulları nezdinde ve on bir yaşlarında bulunan mahdūm-ı çākerī Mehmed Emīn Cevdet köleleriniñ ḥasbe’l-mevḳiʿ maṭlūb-ı ʿālīye muvāfıḳ derecede taḥṣīl ve taʿlīm görememesi kullarınca bir endīşe-i girān-ı teşkīl ile mükreh oldığından sefāret-i seniyyeleriniñ neẓāret ve veṣāyet-i mahṣūṣası altında ve yine sefāret-i müşārün-ileyhāca tensīb idilecek bir mekteb-i leylīde taʿlīm ve terbiyye idilmek üzere Paris’e īṣāline müsāʿade-i kerem-ʿāde-i şehriyārīleri irzāḳ buyurulmak bābında ve ḳāṭıbe-i aḥvālde emr ü fermān şevketlü kudretlü mehābetlü şehriyār-ı meʿālî/maʿālî-i iktināh-ı efendimiz ḥażretleriniñdir.

Fī 10 Teşrīn-i Evvel 98 Paris              

Çāker-i ihlāṣ-perverleri
Doktor
ʿAbdu’l-lāh Cevdet

Abdullah Cevdet, Paris’te bulunduğu yıllarda, oğlunun bakımı üstlenmiş, ondan sorumlu olan pederinin vefatı üzerine oğlu Mehmed Emin için Paris’te eğitim imkanı rica ediyor (tahsilinin Türkiye’de yetersiz kaldığı düşüncesiyle). Osmanlı Arşivi’nde yapılan küçük bir araştırma sonucunda, eğer mektup padişaha ulaştıysa da, bu ricasının gerçekleşmediğini görüyoruz. Fakat padişahın emriyle Mehmed Emin’in önce Mülkiye’ye sonrasında ise Mekteb-i Sultani’ye (bugünkü Galatasaray Lisesi) yatılı öğrenci olarak alındığını, öğrenciden elbise için ücret talep edilmediğini anlıyoruz. Uzun lafın kısası, Mehmed Emin yurtdışında bir eğitim alamıyor. Bunda Abdullah Cevdet’in çalkantılı siyasi hayatının da etkileri olabilir. İttihad ve Terakki’nin ilk kurucularından Abdullah Cevdet’in bürokrasiyle ve iktidarla arasının iyi olmadığı bilinen bir durum, yayınlarından dolayı başı hep ağrıyor. Fakat oğlu Mehmed Emin hakkında yeterince bilgi yok. Soyadı kanunundan sonra “Karlıdağ” soyadını alan aileden yalnızca Abdullah Cevdet’in kızı Gül Karlıdağ ön plana çıkıyor. Mehmed Emin’in adı ve hayatı çok az kaynakta geçmekte. Mehmed Emin hayatının sonuna kadar Fransızca öğretmenliği yaparak hayatını kazanıyor. 

Doktor Abdullah Cevdet’in çıkardığı ilmi, edebi, iktisadi, sanai, sıhhi mecmua İctihâd’ın Abdullah Cevdet’in vefatı nedeniyle okurlarına hediyesi.
Taha Toros arşivinden alınan bu gazete kupüründen Mehmet Cevdet Karlıdağ’ın vefat ilanı görülüyor.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s